Tannlegene Lundeby & Treider

Tannlegene Lundeby & Treider har vært på Kolbotn siden 1997. Kontoret i Solbråtanveien 10 har huset tannleger siden 1950.
  • Vi er 4 tannleger og 2 tannhelsesekretærer i allmennpraksis.
  • Vi er opptatt av at pasientene hos oss skal føle seg trygge på at de får den behandlingen som er til deres beste.
  • Vi ønsker å gi råd og veiledning slik at hver og en kan opprettholde en god tannhelse.
Vi ønsker nye pasienter velkommen

Nå er alle våre faste tannleger på plass igjen.

Hos tannlege Anne Kristin Treider jobber

-Tannlege Dyveke Knudsen videreutdanningskandidat i rotbehandling

-Tannlege Cecilie Aass

Hos tannlege Tori Helene Lundeby jobber

-Tannlege Mie Kristine Midtgarden

Aktuelt

Vi har kommet på Helsenett, det vil si at din journal er i et sikkert nett.

Vi har anskaffet OPG røntgen apparat. Dette gir oss et nytt godt verktøy for diagnostisering. Det vil si at vi gir deg en diagnose og behandling før du får vondt.Ta kontakt dersom du har noen spørsmål.